Organizator

Ordinul Arhitecţilor din România este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică de drept privat, de interes public, cu patrimoniu şi buget propriu, autonomă şi independentă, având rolul de a reprezenta şi ocroti, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de arhitect.

Filiala Teritorială Timiş a Ordinului Arhitecţilor din România s-a înfiinţat în 01.11.2001, potrivit legii 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect şi are, în prezent, 644 de membri din judeţele Timiş şi Caraş-Severin.

Organizaţia are ca scop crearea de evenimente culturale, cu caracter interdisciplinar, ce vizează introducerea de noi abordări şi interpretări ale discursului arhitectural contemporan, cu scopul educării publicului larg (anuala timişoreană de arhitectură, bienala timişoreană de arhitectură); promovarea şi consolidarea arhitecturii de calitate în toate formele şi manifestările sale; stimularea interesului pentru cultură şi promovarea acesteia ca factor de coeziune civică; dezvoltarea socio-culturală şi comunitară prin crearea unui mediu de interacţiune; generarea de dinamică între patrimoniul material local – naţional şi publicul larg; stimularea gândirii critice asupra patrimoniului construit; valorificarea, în cheie contemporană, a patrimoniului construit prin organizarea de workshop-uri, dezbateri şi mese rotunde deschise comunităţii locale şi profesioniştilor din domeniul arhitecturii, în jurul unor teme şi aspecte relevente ale acestuia.